Hvordan vinne nm i lunsj
"Dette blir dere vurdert etter"

1. Konsept

“Hva er kult med deres konsept? Hva slags mat serverte dere?”

Det første kriteriet handler om konseptet deres. Juryen vil se etter kreative konsepter, og hvordan dere har brukt dette. Her vil alt fra logodesign, hva slags mat dere serverte og hvordan deres har presentert konseptet på Facebook-pagen deres, telle. Bruk fantasien!

Konsept - Juryen vil spesielt legge vekt på et originalt konsept, som overrasker og er kreativ. Kanskje konseptet har en spesiell bakgrunnshistorie for dere, eller passer ekstra godt på deres skole?

Maten - Juryen vil under dette punktet også legge vekt på hva slags mat dere serverte: Var det lettvint å servere mange? Var det sunt? Var råvarene dere brukte i tråd med kostrådene? Passer det til å være skolemat? Så maten fristende ut? Husk å merke eventuelle allergener, dette vil være et pluss for juryen!

Utførelse - Hvordan har dere presentert konseptet deres? Hvordan passer logoen til konseptet, har dere valgt å bruke Facebook-pagen til å lage morsomme poster, som passer til konseptet deres? Her vil juryen se på alt fra for eksempel coverbildet på Facebook-pagen til hvordan dere dekorerte, da dere serverte lunsj.

Les mer

2. Engasjement

“Hvordan har dere engasjert medelevene? Hvordan har dere skapt matglede?”

Det andre kriteriet handler om engasjementet rundt deres konsept. Her vil juryen se på kommentarer og tilbakemeldinger fra medelevene deres. Ble maten godt likt? Synes de andre på skolen det var gøy med et slikt konsept? Engasjement kan vises frem på mange måter!

Engasjement - Hvordan ble konseptet deres mottatt på skolen? Hvordan har dere spredt konseptet og fått andre medelever til å prøve maten? Her kan det være lurt å tenke kreativt - kanskje dere kan filme reaksjonene da dere serverte maten? Kanskje dere kan be medelevene deres leke restaurantanmeldere, og kaste terningkast? Juryen vil gjøre en totalvurdering av engasjementet dere har skapt blant medelever.

Samarbeid - Team spirit! Det er en fordel om dere klarer å vise hvordan dere har jobbet i gruppen og fordelt roller dere i mellom. Har dere kanskje fått hjelp av foreldre, kantinepersonalet eller vaktmesteren? Det er bare bra! Her vil vi se hvordan dere har samarbeidet for å få konseptet så bra som mulig.

Lunsjglede - Engasjement rundt selve maten er et stort pluss! Har dere sett at elevene plutselig spiser mer sammen? Har dere kanskje skapt matglede og fått medelever og kanskje til og med lærere til å sette pris på skolelunsjen på en ny måte? Kanskje dere har fått medelever til å ta matbilder som de har delt i sosiale medier? Eller har lokalavisen tatt en tur innom skolen deres for å snakke om skolelunsj? Del det på Facebook-pagen deres og vis at konseptet deres har falt i smak.

Les mer

3. Gjennomføring

“Gikk det bra eller?”

Det siste kriteriet handler hvordan konseptet deres funket på deres skole og om det er mulig å gjøre flere ganger. Gikk det bra økonomisk? Kanskje det kan innføres som et fast konsept i lunsjen? Kanskje dere har funnet den perfekte løsningen på skolelunsj?

Gjennomføringen - Her vil juryen vurdere hvordan dere har gjennomført konseptet deres - hvor økonomi og overskudd teller og hvordan dere opplevde å lage lunsj til flere. Dersom dere solgte all maten - legg ut et jubelbilde på Facebook-pagen deres! Kanskje dere ble inspirert til å gjennomføre deres konsept flere dager? Det er et godt tegn på at dere gjennomførte bra.

Respons - Gjennomførbarhet handler også om responsen dere fikk på skolen. Var lærerne positive? Følte elevene at de fikk valuta for pengene med maten dere serverte? Har dere skapt et engasjement for skolelunsjen, er sannsynligheten større for at dette er noe som kan gjentas.

Videreføring - Kan det leve videre? Juryen vil gjøre en vurdering av hvordan konseptet deres har blitt mottatt, og om det er stemning på skolen for å gjøre noe sånt som dette flere ganger. Her er det et pluss å vise juryen at nettopp deres konsept var et kjærkomment innslag på deres skole.

Les mer

konkurranseregler

Beskrivelse av kampanjen:

Formålet med konkurransen er å skape engasjement og bevissthet om at skolemåltidet kan bidra til å fremme matglede, sosialt samvær, trivsel og helse, og i tillegg gi innsikt i hva elevene selv mener et godt skolemåltid innebærer. Konkurransen går ut på at elevene lager et lunsjkonsept, mat og meny helt selv, og de må vise hvordan deres skolelunsj ivaretar fellesskap og måltidsglede. En jury bestående av fagpersoner skal velge ut fire finalelag som skal delta i finalen. Kriteriene lagene blir målt på kan du lese mer om her.

Konkurransearrangør:

Helsedirektoratet, opplysningskontorene i landbruket og Sjømatrådet.

Hvordan delta i konkurransen:

Konkurransen gjelder for hele ungdomstrinnet i Norge. Det er midlertid et krav at minimum to av deltagerne per lag har fylt 13 år. Dette grunnet Facebooks egne regler. I tillegg må alle lag ha en lunsjfadder som er ansatt ved skolen. Du kan lese mer om fadderordningen her.

Delningsregler i konkurransen:

NM i lunsj forbeholder seg retten til å distribuere innhold som hvert deltagerlag har postet på lagets egen Facebook-side, til bruk i kommunikasjon rundt konkurransen i konkurranseperioden. Dette innebærer både deling av lagets egne bidrag, og reportasje fra utvalgte deltagerlag. Deling vil skje på bakgrunn av lagets tillatelse, og hovedsakelig distribueres via NM i lunsj sin konkurranseside og Facebook-side med formål å skape engasjement og spre budskapet om konkurransen.

Startkapital:

Hvert lag blir tildelt 1 000 kr i startkapital. Dette beløpet refunderes eller krediteres skolens kontonummer når konkurransedeltagelsen er gjennomført. Fakturainformasjon får fadderen ved registrering av laget.

Juryering/kåring av vinner:

De fire finalelagene skal nomineres av en jury som består av ulike fagpersoner. Juryen velger de fire lagene som totalt sett, basert på konkurransekriteriene, står bak landets beste lunsjkonsepter. De fire finalelagene blir sendt til Stavanger 20. januar 2017 for en TV-sendt finale. Det er maks fem personer samt fadderen fra hvert lag som får reise til finalen. Juryeringen i finalen baseres på lunsjkonseptet de fire lagene har deltatt med, og oppgave de må gjennomføre på finaledagen. Juryen annonserer vinneren av NM i lunsj samme dag.

Juks:

Ved eventuelt misbruk i sosiale medier vil laget umiddelbart bli diskvalifisert og kastet ut av konkurransen. Les om smart adferd i sosiale medier hos ung.no.

Annonsering av finalister:

De fire finalelagene får beskjed via lunsjfadder senest 13. januar 2017. De fire finalelagene vil også annonseres på Facebook-pagen til NM i lunsj samme dag.

Vinneren kåres direkte under finalen 20. januar 2017.

Kampanjeperiode:

Konkurransen åpner for påmelding og starter 21. november 2016 og registrering av lag er mulig frem til kl. 17:00 fredag 16. desember 2016. De påmeldte lagene må ha gjennomført sine lunsjkonsepter i løpet av 21. desember 2016. Alt materiell som legges ut på lagenes Facebook-pages etter 21. desember blir ikke juryert.

Premien:

Vinnerlaget får 100 000 kroner* til et formål som skal komme hele skolen til gode. Formålet skal fremme måltidsglede på skolen, og det er lagene sammen med lunsjfadder som bestemmer hva det skal være.

Elevene på vinnerlaget får i tillegg til hovedpremien en personlig premie som fordeles mellom alle på laget.

Lagene som kommer på 2., 3. og 4. plass får hver sin premie på 10 000 kroner. Denne premien skal også brukes til et formål som kommer skolens spisemiljø til gode.

* Kommuner og fylkeskommuner er i utgangspunktet fritatt for inntekts- og formuesskatt, så kommunale skoler er fritatt skatteplikt på premien. For private skoler gjelder andre skatteregler.

Ansvarsfraskrivelse:

NM i lunsj forbeholder seg retten til å endre konkurransereglene hvis nødvendig.

Vi lagrer ingen data som registreres fra konkurransen.

Har du spørsmål? Kontakt oss på post@nmilunsj.no